Surt a la llum el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya

El Govern de Catalunya ha emès un comunicat en el qual, informa que després d’un any de treball intens de tots els agents de la cadena de valor alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, passant per les indústries d’elaboració, transformació i distribució, el comerç i la restauració, es pot dir que el procés d’elaboració ha finalitzat i que Catalunya ja disposa d’un Pla estratègic de l’alimentació que s’iniciarà l’any 2021 i arribarà fins a l’any 2026. El seu disseny ha estat el resultat de la integració dels treballs dels diversos grups d’experts i especialistes i d’un procés participatiu obert al sector i a la ciutadania endegat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant la necessitat de disposar d’una política alimentària de país única i compartida amb tota la societat i construïda per tots els agents que hi intervenen.

El resultat

El Pla es concreta en: un primer nivell amb 4 dimensions, és a dir, els grans àmbits que defineixen el sistema alimentari que volem com a país: sostenible, transformador i basat en la bio economia circular, propi i arrelat al territori, just, equitatiu i cohesionat i finalment saludable i de confiança. El segon nivell són 10 objectius estratègics, reptes que es deriven de les quatre dimensions i els elements principals als quals es dóna resposta. Per poder fer operatius aquests objectius, el tercer nivell té previstes 20 línies estratègiques, que es despleguen en 55 iniciatives (quart nivell) orientades a assolir els objectius marcats, i que, per tant, constitueixen el nucli del full de ruta.

La implementació efectiva d’aquest quart nivell, el de les iniciatives, implica activar 301 actuacions, que garanteixen el seu abordatge sistèmic. Entre aquestes actuacions, cal destacar-ne 12 de transformadores, adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que tenen un impacte transversal en múltiples iniciatives.

S’ha de remarcar l’alt impacte de les propostes recollides durant el procés participatiu obert a tot el sector i a la ciutadania en la formulació de les iniciatives del PEAC. Del total d’aportacions recollides, el 15% (88 propostes) es van incorporar al document com a noves propostes. La resta, el 68,8% (406 aportacions), ja estaven parcialment o totalment previstes al document de partida, i en tot cas van servir per introduir modificacions i matisos sobre les actuacions proposades. Únicament el 16,2% (96 propostes) no es van incorporar al document perquè tractaven d’un tema no relacionat amb l’alimentació, no estaven alineades amb els objectius del Pla o tractaven sobre una qüestió fora de l’àmbit competencial que aborda el PEAC (en aquest cas, les propostes es van traslladar a l’Administració competent).