La producció ecològica creix en el 2019

La producció ecològica catalana ha crescut durant el 2019 i s’estima que ho segueixi fent a causa de la crisi de la COVID-19. Cada vegada, són més les persones que aposten pel producte de proximitat i en el consum de productes ecològics i així ho demostren les dades de l’informe sobre la producció ecologicoagrària a Catalunya de l’any 2019, publicat anualment pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), ens que depèn del Departament d’Agricultura.

La producció ecològica augmenta a Catalunya durant el 2019

La producció ecològica té bones perspectives de futur

El sector agroalimentari ecològic creix tant en quantitat d’operadors com en complexitat i heterogeneïtat de les activitats: augmenten els operadors (+7,49%), l’agricultura (+8,91%), la ramaderia (+4,75%) i les activitats agroalimentàries (+12,47%), i també les facturacions (+19,28%).

En relació amb els operadors, l’informe destaca l’augment de comercialitzadors en un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41%, i els importadors, un 10,91%.

L’informe confirma la tendència a l’alça

Pel que fa a les províncies, Barcelona és la primera en la taula amb 1.638 operadors, Lleida se situa com a segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488. A més, aquesta superfície de producció ecològica s’ha incrementat prop d’un 9% durant l’any 2019. Per tant, confirma l’aposta ferma en aquest sector agrari que té bones perspectives de futur.

Els sectors que més han crescut han estat els fruiters (1.503 ha, +12,8%), la vinya (18.632 ha, +11,7%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). La ramaderia ecològica també ha incrementat durant el 2019 en 971 exportacions (+4,75%) amb el vaquí de carn com l’orientació ramadera més implantada del territori. No obstant això, destaca l’evolució del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l’avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%).

Destinació de la producció agrícola

La destinació dels productes ecològics elaborats a Catalunya és el consum intern amb 253,34 milions d’euros (41,61% del total). Prop del 22% de les vendes es van fer a la resta de l’Estat que va destinar-hi 132,48 milions d’euros mentre que a la Unió Europea van pujar a 145,25 milions d’euros (23,86%) i l’exportació a països tercers fora de la UE es va elevar als 77,74 milions d’euros (12,77%). Per tant, la producció agrícola català té més èxit fora del país.

La fruita, hortalisses i productes transformats hortofructícoles són els més comercialitzats a altres països de la Unió Europea o que s’han exportat, prop del 67%. En el subsector del cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, un 58,8% és destinat a la UE o a països tercers.

En canvi,  l’oli d’oliva encara és més clar el pes de l’exportació. Un 69,16% de les vendes van tenir com a destinació la Unió Europea o països tercers.

Et recomanem:

L’agroecologia s’obre pas entre les restriccions contra la Covid-19