Ajuts per preservar l’Apicultura

El Departament d’Agricultura abona 653.978 euros de l’ajut agroambiental d’Apicultura per a la millora de la biodiversitat de la campanya 2019.

 

 

 

 

L’apicultura és una especialització de la ramaderia que consisteix en la cria de l’abellaApis ellifera per l’home per tal d‘explotar els productes del rusc. L’apicultor ha de procurar a l’eixam d’abelles un abric, tenir-ne cura: alimentació suplementària, control de malalties, anar amb compte amb els plaguicides, fecundació artificial de reines, etc. Se’n recull una part de la mel que produeixen procurant que no els en manqui per passar l’hivern.

 

És important preservar-la, per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Genealitat de Catalunya continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020. Complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

 

Així, el DARP va fer efectiu el divendres, 21 de febrer, el pagament dels imports corresponents de l’ajut a l’Apicultura per a la millora de la biodiversitat de la campanya 2019. L’import abonat va ser de 653.978,88 €, a 107 beneficiaris de 30 comarques.

 

Aquest ajut, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

L’objectiu de les ajudes

L’objectiu d’aquesta línia és la millora de la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on hi pugui haver espècies relictes, mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d’explotació apícola que incloguin una major base territorial.

 

Així doncs, es centren en les línies d’actuació següents:

  • Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.
  • lluita contra les agressions i malalties de l’arnar, en particular contra la varroasi.
  • Racionalització de la transhumància.
  • Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel i de productes apícoles.

 

Vols més? Et recomanem aquesta noticia.

No oblidis etiquetar-nos a Facebook, Instagram i Twitter si fas alguna recepta de Fira ÀPAT 2020!

fira-apat-2