2,5M€ pel desenvolupament rural

El Departament d’Agricultura abona 2,5M€ dels ajuts agroambientals de Conservació de races autòctones i de Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 de l’any 2019.

 

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat 2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

Així doncs, el DARP fa efectiu aquest divendres, 14 de febrer, el pagament dels imports corresponents a la campanya 2019 de l’ajut a la Conservació de races autòctones (1.943.689,25 €) i de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 (599.722,68 €). Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 2.543.411,93 €.

 

Objectius de l’Ajut a la Conservació de races autòctones

  • Manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes.
  • Preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals respectuoses envers l’entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l’actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Aquest pagament es farà efectiu a 532 beneficiaris de 30 comarques.

 

Ajut a la millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000

L’objecte de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 és revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l’hàbitat de l’avifauna i n’incrementin les poblacions. D’aquesta manera, es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals, i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA. Es planteja dues actuacions principals segons la gestió que es faci:

  • Gestió de cereal i superfície lliure de sembra.
  • Gestió del guaret.

Aquest pagament es farà efectiu a 140 beneficiaris de 6 comarques, i té un impacte sobre 4.387 hectàrees de conreu.

Vols més? Et recomanem aquesta notícia.

No oblidis etiquetar-nos a Facebook, Instagram i Twitter!

Font: Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

 

fira-apat