Una pesca més sostenible

Una pesca més sostenible

 

Els oceans, els mars i els rius no poden suportar el ritme actual de pesca. Per garantir el futur de la biodiversitat marina i dels que depenen d’aquest recurs, hem d’apostar per un model de pesca més sostenible.

 

PESCA MÉS SOSTENIBLE

Què significa una pesca més sostenible?

 

Quan parlem d’una pesca més sostenible, ens referim a aquella pesca que es pot mantenir de forma indefinida sense comprometre la viabilitat de l’espècie i sense exercir un impacte negatiu sobre altres espècies de l’ecosistema, incloent-hi les persones.

Tanmateix, la complexitat i escala de l’actual crisi implica que no hi ha una solució simple i única. És per això, que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació juntament amb les societats de pescadors de Catalunya han decidit apostar per una pesca més sostenible en les zones intensives.

Ha estat demostrat que, el model de pesca està canviant. Cada cop més, els pescadors aposten per a realitzar una pesca recreativa sense mort, retornant els peixos al seu hàbitat un cop pescats i així, fonamenten la persistència i l’ús sostenible dels recursos.

PESCA MÉS SOSTENIBLE

Les zones de pesca controlada

 

Una zona de pesca controlada és aquell tram de riu on periòdicament, s’hi repobla una alta pressió de pesca, per tal de treure pressió de la resta de rius. En els últims anys, únicament s’hi repobla amb truita comuna.

A Catalunya hi ha 118 zones de pesca controlada, però només 14 es classifiquen com pesca controlada intensiva. En aquests 14 trams, s’hi realitzen una mitjana de 23.000 jornades anuals de pesca, aproximadament. Això representa el 33% del total de permisos anuals de pesca que s’expedeixen a Catalunya. Així doncs, un de cada tres permisos es concentra en un 2,5% de pesca controlada i en menys de l’1% de la xarxa fluvial.

A més a més, els trams de pesca esmentats també tenen una funció social, ja que són trams fàcils d’accedir a gent de menor edat, jubilats, incapacitats o pescadors novells.

 

 

Vols més? Et recomanem aquesta notícia.

No oblidis seguir-nos a Facebook, Instagram i Twitter Fira ÀPAT 2019!