Una nova enquesta per millorar la gestió del sector pesquer

Amb l’objectiu de millorar el coneixement de què disposa l’Administració Pública per a la gestió de la pesca recreativa a Catalunya, el DARP ha llençat una enquesta on podran participar pescadors o persones relacionades amb l’àmbit pesquer de tot el territori català.

Com s’ha dissenyat l’enquesta?

El disseny de l’enquesta ha estat feina de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, juntament amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, els dos responsables de la gestió de la pesca recreativa, el primer de la mar i el segon de les aigües continentals.

La redacció d’aquesta s’ha efectuat depenent de la localització on es realitza l’activitat (mar o aigües continentals), de si l’activitat es realitza a la cosa o des de l’embarcació o si es tracta d’una activitat recreativa o subaquàtica.

Que es vol conèixer?

L’objectiu principal d’aquesta enquesta és poder proporcionar una millor informació a l’administració pública per tal de proporcionar millores en el sector.

Gràcies a aquesta enquesta l’administració podrà descriure amb una millor precisió la població de pescadors que actualment existeixen a Catalunya així com fer una fotografia de l’impacte social, ecològic i econòmic de l’activitat. Amb tota aquesta informació es realitzarà un sistema de monitoratge de l’activitat i es millorarà la gestió en vers a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Com podem accedir a ella?

L’enquesta romandrà oberta fins al 18 d’agost de 2019 per tots aquells ciutadans que actualment o en moments passats hagin realitzat l’activitat de la pesca recreativa en el territori català.

La durada d’aquesta serà de 5 minuts i es podrà realitzar en 4 idiomes diferents: català, castellà, anglès i francès.

I, a més, no serà necessari estar connectat a un ordinador, sinó que també estarà operativa per a telèfons mòbils, tant amb sistemes operatius Android com iOS.

 

Vols més? Et recomanem aquesta notícia.

No oblidis seguir-nos a Facebook i Instagram Fira ÀPAT 2019!