Aposta per la millora genètica a la ramaderia catalana

Aposta per la millora genètica de la ramaderia catalana_FiraÀPAT

Per primer cop, el departament d’Agricultura de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts, per un import de 60.000 euros a càrrec dels pressupostos del Departament, per subvencionar els costos que generen les activitats de genotipatge de vedelles de llet. 

L’objecte d’aquests ajuts, a càrrec exclusivament dels pressupostos de la Generalitat, és subvencionar els costos que generen les activitats de genotipatge de vedelles de menys de 24 mesos, destinades a la reproducció per a producció de llet, a fi d’avaluar la qualitat genètica de les reproductores per millorar les races, i també la tecnificació de les explotacions ramaderes.

Les persones que poden ser beneficiàries d’aquests ajuts són les titulars d’explotacions ramaderes de bestiar boví de llet de Catalunya, destinades a la reproducció, acollides a control oficial de rendiment lleter i que formin part d’una organització o associació de ramaders reconeguda oficialment.

Les associacions i/o organitzacions de criadors d’animals de races ramaders que estiguin degudament inscrites al registre corresponent, i que s’encarreguen de prestar assistència als beneficiaris en la realització dels programes per a determinar la qualitat genètica del ramat boví amb aptitud lletera seran les que sol·licitaran i percebran l’ajut que desprès hauran de distribuir entre els seus associats, beneficiaris de l’ajut.

 

Activitats de genotipatge

La selecció genòmica consisteix a utilitzar la informació disponible de l’ADN dels animals de producció mascles i femelles com una dada addicional per predir-ne els valors genètics. Basant-se en aquests valors genètics, el sector lleter pot prendre decisions de selecció per millorar la producció làctia.

 

Si vols més notícies similars clica aquí.

I no oblidis seguir-nos a Facebook i Instagram.

fira-apat