Pla per a fer front a la crisi del sector fructícola català

El projecte per a fer front a la crisi del sector fructícola català compta amb una inversió de 19,3 milions d’euros d’ara al 2020 i s’estructura al voltant de quatre grans eixos d’actuació, que incorporen un total de 10 mesures i 32 accions específiques.

La crisi del sector fructícola català

Pomes arbre Fira apatEl director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol vol subratllar la importància del sector fructícola català, estratègic per al país i que travessa una difícil situació atesos, entre altres, els baixos preus que perceben els agricultors per les seves produccions: “Catalunya és una mena de gegant fructícola, però un gegant amb peus de fang, i volem que tingui uns peus sòlids, forts, i que li permetin córrer i guanyar el futur, i per això cal reforçar l’estructura productiva, de comerç, internacionalització, innovació, etcètera, consolidar-la, fer-la més forta de cara al futur del sector, que és qui ha de decidir què fer i l’Administració acompanyar-lo en aquest procés. D’aquí aquest Pla, que intenta que el sector productor arribi al moment de la victòria, perquè la fruita guanyarà i el ciutadà ha de respondre”.

Així, el DARP, conjuntament amb el sector, va decidir implementar un Pla d’Acció amb l’objectiu d’ajudar a fer front a aquestes dificultats a partir d’analitzar conjuntament amb agents i experts la situació del sector fruiter català, promoure la participació dels agents i dinamitzadors del mateix, identificar els principals reptes i oportunitats per als propers anys, i definir les mesures i les accions per a consolidar-lo i enfortir-lo a llarg termini; una tasca que s’ha dut a terme al llarg de tot un any mitjançant jornades, seminaris, sessions i grups de treballs, reunions, presentacions/ponències d’experts, etcètera.

Estructura del Pla

El Pla s’estructura en 4 grans eixos d’actuació, que contemplen 10 mesures i 32 accions específiques diferents. Els eixos són: reorientació de la producció, reforç al sector, foment del consum, i professionalització i coneixement.

La reorientació de la producció gira a l’entorn d’un pla d’arrencades, un de reconversió,  i la cadena de valor, determinant-ne la composició i pes, articulant mesures per a cadascuna de les seves baules, i prioritzant inspeccions, entre altres. Quant al reforç del sector, aquest eix es materialitza gràcies a les dades reals de l’Observatori de la fruita dolça, i a l’impuls de mesures per part de la Circumscripció econòmica. Pel que fa a l’eix relatiu al foment del consum, aquest se centra en: preferències de consum, relat de la fruita, Pla de comunicació, campanyes 012, impuls de Venda de Proximitat, actuacions de promoció conjuntes amb el Departament de Salut i Exteriors, impuls a la major presència en restauració, sensibilització en Contractació pública, elaborar i publicar un document sobre l’etiquetatge, posar em marxa el Programa de millora de la Qualitat, un Grup de treball per a elaborar la ‘Guia d’autocontrol de la Qualitat’, a més d’aspectes de sensibilització, formació, i inspeccions. Recolectar furita fira àpat

Finalment, l’eix vinculat a la professionalització i creixement s’estructura en els àmbits d’internacionalització, innovació, i plans estratègics, amb tot de mesures que passen per: anàlisi territorialitzada; taula per la internacionalització, priorització de mercats 2018-2020, articulació d’instruments de tecnificació, reforç i adaptació dels mecanismes de comercialització, organització de tres missions específiques,   desenvolupament professional del sector, innovació sectorial, foment de projectes empresarials innovadors, Mapa de la innovació, impuls de Projectes Demostratius, elaborar el Pla Estratègic Sectorial, i suport a l’elaboració de plans estratègics empresarials.

La darrera fase del projecte presenta el calendari d’implementació dels diferents eixos del Pla d’Acció de la Fruita dolça, que abasta des d’ara i fins l’any 2020. Així mateix, incorpora el detall del pressupost de les accions (19.366.000€), els recursos necessaris per a la seva execució, els agents implicats en la seva implementació, i els mecanismes de seguiment del Pla.

 

Si vols més notícies similars clica aquí.

I no oblidis seguir-nos a Facebook i Instagram.

fira-apat-2