La superfície de producció ecològica a Catalunya supera en més del doble la de fa 5 anys

  • Durant l’any 2017 va créixer un 16,8%, superant per primer cop la barrera de les 200.000 ha.
  • El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica ja té inscrits més de 3.500 operadors ecològics, un 9,4% més que l’any anterior.
  • La facturació creix un 20,6%, amb un volum de mercat total de 483 M€.

44134135 - organic vegetables on a table, concept organic farming, agriculture and healthy lifestyle

Segons les dades i els resultats que s’han publicat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), s’ha incrementat un 16,8% la superfície de producció agrària ecològica durant el passat 2017, assolint ja les 200.749 hectàrees, més del doble que fa cinc anys. Es confirma, doncs, la tendència a l’alça d’aquest tipus de producció amb 3.543 operadors ecològics inscrits, un 9,4% més que l’any anterior.

Si s’analitzen les dades per tipus d’activitat, els operadors que més han crescut són els importadors (+32,4%), seguit dels elaboradors (+14,2%) i els comercialitzadors (+11,5%). Pel que fa a el mercat de productes ecològics, s’ha produït un increment del 20,6% de les facturacions de productes agraris ecològics, amb un volum de mercat de 438 M€.

Catalunya lidera la transformació de productes ecològics i concentra el 25,7% dels operadors ecològics dedicats al sector secundari. Així mateix, també lidera el sector terciari, ja que el 25,3% dels comercialitzadors i el 36,1% dels importadors ecològics de l’Estat són a Catalunya. L’any 2017 es va tancar amb 1.738 activitats agroalimentàries ecològiques inscrites.

Els resultats de la producció agrària ecològica a Catalunya 2017 han estat presentats a la roda de premsa pel secretari general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, David Mascort i el president del CCPAE, Daniel Valls.

Aposta decidida pel foment de la producció i el consum de productes ecològics

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aposta decididament per fomentar les produccions i el consum de productes ecològics, especialment, a través del programa de foment de la producció agroalimentària ecològica pel període 2015-2020. Aquest Programa incorpora mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. Dins de cadascun d’aquests àmbits, es defineixen una sèrie de projectes específics d’actuació, fins a 19, en els quals es desenvolupen actuacions concretes.