Millora en la formació docent en el sector de l’agricultura

Pròximament, s’iniciarà la creació d’un espai públic de formació de gestió empresarial del sector agroalimentari, promulgada i subvencionada per la DARP (Departament d’agricultura, ramaderia i pesca). D’aquesta manera, s’iniciarà un procés de qualitat educativa i formadora, per tal d’assegurar-se la prosperitat, l’efectivitat, la viabilitat i la qualitat dels serveis del sector, ja que anteriorment, sí existien cursos de formació, però estaven unificats segons quins aspectes, no tenien ni la transparència ni el fons que havien de tenir per disposar d’una docència amb assegurances plenament professional.

Tindria lloc al Nou Campus Empresarial Agrari, el qual tindria la responsabilitat d’organitzar tots els cursos que puguin haver especialistes en aquests termes, que durant tot aquest any, s’han estat organitzant els programes docents per tal de cobrir teòricament tots els aspectes que cal tenir en compte per a una bona formació docent agroalimentària.

Aquesta docència començarà el curs vinent, a l’octubre, on aquells estudiants que vulguin apuntar-s’hi, ja ho podran realitzar i, de moment, les places i les sol·licituds van augmentant considerablement. El projecte formatiu, tindrà la possibilitat de ser presencial, semi presencial o a distància, amb la qual cosa, suposa una comoditat per a alguns alumnes, els quals volien apuntar-se amb franges horàries que els hi convinguin.

Les escoles s’apunten al programa

La xarxa comptarà amb 14 centres d’escoles agràries, en les quals, es podran disposar en diferents llocs i es connectaran amb el mateix pla docent establert. Aquesta reforma, suposa una millora de qualitat en els estudis del sector, els quals, rebia algunes queixes, no només del pla docent, sinó que també, dels cursos que hi havien fins ara, ja que potser eren més específics en determinades branques del sector, fet que alguns es deixaven temes més bàsics en l’agricultura i la seva gestió empresarial, en centres que no fossin de formació universitària. Així ho ha realitzat l’Escola Agrària d’Amposta que també planteja un canvi d’orientació del seu Cicle Formatiu de Grau Mitjà, que deixarà de ser el de jardineria i floristeria per a passar a ser de producció agro-ecològica, fet que s’especialitzaria més en el tema que aquest nou pla del Campus Empresarial Agrari ha establert.

Així doncs, sembla ser que des de la Generalitat i la DARP, s’estan adonant de l’ importància que té la preocupació per a la prosperitat i el futur dels treballadors del sector, ja que no només era mirar per la falta de treballadors futurs, que cada vegada les noves generacions no s’introduiran tant en el sector, sinó per la falta de formació i preparació dels agricultors, que amb aquest pla, el seu ensenyament comptarà amb aspectes bàsics i fonamentals d’activitats i lliçons teòriques i pràctiques.

 

Jean-Pierre