La tecnologia arriba cada vegada més a l’agricultura

La FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura) està treballant perquè producció agrícola i alimentària sigui sostenible . Així, la mecanització sostenible exerceix un paper cada vegada més important. Doncs, la mecanització sostenible és aquella pràctica on s’introdueix la maquinària adequada als agricultors per assegurar que la seva producció no només sigui ambientalment sostenible, sinó que també sigui molt més eficient.

“L’agrotecnologia”

“L’agrotecnologia” és la mecanització agrícola sostenible que es refereix a totes les tecnologies de cultiu i que segueix el procés des de les eines de mà fins a equips motoritzats. No només es limita a considerar els aspectes tècnics de l’agricultura, sinó que també es té en compte l’efecte que tenen les eines sobre la producció de l’agricultor, des de la producció en els cultius, passant per la cadena de valor fins la comercialització dels productes, i al seu torn en l’impacte que això es té sobre els ingressos de l’agricultor.

La FAO, al costat dels seus socis, adopta un enfocament pràctic en la promoció de la mecanització sostenible, mitjançant la formació dels agricultors en l’ús d’eines, maquinària i equips apropiats, i en pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient. La FAO proporciona també el control de qualitat de les eines proporcionades als agricultors per a verificar que siguin apropiades, segures i duraderes.

La mateixa FAO, treballa amb els governs, proveïdors de serveis i organitzacions d’agricultors, per a desenvolupar estratègies que donin suport a l’aplicació de la mecanització sostenible. Aquest marc, proporciona les millors pràctiques i opcions estratègiques que puguin ser adaptades a les condicions locals, un element bàsic en la determinació del seu èxit.

Assegurar que aquests agricultors tinguin l’accés a un coneixement de la maquinària i eines apropiades per a les seves pràctiques agrícoles és fonamental per a la sostenibilitat agrícola. La FAO treballa amb socis del sector privat, governs i agricultors per a crear i promoure oportunitats de mecanització sostenible.

 

 

 

8077_drones-pag-6