Les condicions climàtiques afecten a l’oli d’oliva

Degut a la climatologia dels últims mesos, amb una sequera i pluges importants, van provocar una davallada del rendiment de l’oli (quilos d’olis extrets per quilos d’olives), i per tant, una davallada de la producció de l’oli del 15% (unes 4.000 tones) respecte el que s’hagués esperat. Zones de secà com l’Urgell on la reducció de la collita d’olives podria arribar fins al 50%. Les intenses boires en gran part del territori també han provocat que la collita d’olives, s’allargui més de l’esperat, fet que comportaria una gran incertesa respecte al resultat final.

S’estima que per a la campanya 2017- 2018 es realitzarà una collita de 133.600 tones d’olives respecte a les 142.139 tones de la campanya anterior, mentrestant, la previsió de producció d’oli, segons les declaracions dels molins, és de 23.418 tones respecte a les 26.541 de l’any passat. En l’àmbit mundial, aquest any s’estimarà un nivell de producció per sota de la mitjana, amb 2.695.00 tones conjuntes, les quals 1.875.000 provenen de la Unió Europea i la resta, de l’Estat espanyol.

Ha hagut una disminució de producció d’oli del 49%, Itàlia amb un 31%, Grècia un 20% i a Portugal d’un 29%.  La tendència d’evolució de les existències és a la baixa, amb un volum actual d’existències de 354.000 tones a tot el món.

D’altra banda, es considera que els actuals preus són adequats i permeten mantenir l’activitat als productors d’olivera a Catalunya i, a l’Estat espanyol, després de cinc anys en que es va reduir un 50% i van posar en perill el futur de moltes explotacions, però en cap es posen considerar elevats.

Cal subratllar que el preu de l’oli d’oliva a Espanya és de 3,42€/kg, un 40% inferior a Itàlia (4,20€/kg).

Tot i que el preu de l’oli percebut pels productors a Espanya és el mateix que el de Grècia i el de Turquia, cal tenir en compte que els costos de producció en aquests dos països són inferiors als de l’Estat. Segons la COI, el cost mitjà de producció a Turquia i a Tunísia és de 2,03 €/kg, i a Grècia de 2,47€/kg, mentre que a Espanya supera els 2,75€/kg.

 

 

Aceite-de-oliva