Més controls en el mercat agrícola

La Conselleria d’Agricultura Pesca i Desenvolupament Rural de Catalunya, ha anunciat que durant aquest 2018, els controls que realitza el Servei de Protecció de la Naturalesa, com les proves que realitza el govern per garantir l’aplicació de productes fitosanitaris compleixin amb la normativa vigent, s’intensificaran aquest any. En resum, aquesta maquinària ha de comptar des de novembre de 2016 amb la documentació acreditativa que ha superat la corresponent inspecció tècnica.

En el cas de les revisions (que és una gran competència del Govern català) són realitzades mitjançant controls de condicionalitat en el desenvolupament i, es col·labora, també, amb Seprona, per tal d’aconseguir homogeneïtat en els criteris d’aplicació de la legislació.

A dia d’avui, a Catalunya existeixen a prop d’uns 76.000 equips mòbils d’aplicació d’aquestes substàncies que han de complir amb aquest requisit, però actualment tan sols 39.568 estan acreditats com a aptes. Doncs, per això mateix, el conseller Rodrigo Sánchez Haro, ha insistit als professionals del sector agrícola a la necessitat de realitzar aquesta inspecció, amb l’objectiu de verificar l’estat del funcionament de l’equip, com la seguretat de l’operari i per al medi ambient, i també per la qualitat de l’aplicació

Això contribueix a un ús més sostenible dels fitosanitaris i, també a un estalvi econòmic pels agricultors, ja que durant les inspeccions es detecten estats defectuosos de certs elements que provoquen un major consum de productes o una mala aplicació en ells.

La Conselleria d’Agricultura realitza controls sobre les entitats encarregades de dur a terme les inspeccions en aquest àmbit. Concretament, el 2017 es van dur a terme 37 actuacions que han provocat 26 peticions de mesures correctores sense paralització de l’activitat, quatre sol·licituds amb paralització temporal d’activitat i una suspensió d’autorització.

En general, en el territori català es compta amb 83 empreses autoritzades per realitzar les inspeccions tècniques dels equips d’aplicació de fitosanitaris que sumen 129 unitats mòbils.

 

 

img1586961s