Desequilibri en les importacions catalanes

En el sector agroalimentari, els agricultors i els ramaders necessiten canvis en el dret de la competència i reciprocitat en importacions per aconseguir rendibilitat del mercat.

 

Organitzacions agràries i cooperatives agroalimentàries de Catalunya i de la Federació d’Indústries de l’Alimentació i Begudes, van participar en la conferència sobre la PAC organitzada pel Ministeri d’Agricultura.

 

Segons algunes organitzacions, s’han d’aplicar instruments específics que animin la integració a través de les organitzacions de productors i cooperatives per augmentar la concentració de l’oferta i aconseguir empreses amb una dimensió rellevant en el mercat, el que exigiria la realització d’un pagament associat específic.

 

En un futur, la PAC, reforçarà els mecanismes de regulació de gestió dels mercats, com per exemple, poder avançar en sistemes d’autocontrol i en la coordinació mitjançant d’aquestes organitzacions i transmetre seguretat jurídica per als operadors, d’aquesta manera, es necessitaria adaptar les normes de competència a la UE.

 

La llei de millora de la cadena alimentària catalana, hauria de ser un exemple per construir, també, una futura normativa a escala europea. Tomás Garcia Azcárate, expert en PAC, ha advertit que el pressupost comunitari baixarà en rigor després del Brexit, i és que les exigències seran més rígides per als agricultors, fet que exigirà un “reequilibri de la cadena alimentària” per “regenerar” les seves rendes.

 

importacion-china1-800x445