Reg agrícola amb aigua regenerada

El 6% de l’aigua que Catalunya utilitza es regenerada

L'aigua reutilitzada es una eina molt bona per la terra

L’aigua reutilitzada es una eina molt

bona per la terra

 

Per increible que sembli, l’aigua que es a les clavegueres de tota Catalunya pot arribar a ser aigua neta que es pot utiliztar per el reg agrícola.

En la depuradora de Gavà-Viladecans apliquen un tractament especial a l’aigua ja depurada per optener una qualitat ópitma per a la seva posterior reutilització en el Parc Agrari del baix Llobregat. Catalunya disposa de 4 EDAR, estacions de recuperació d’aigues.

El tractament de les aigües residuals per a finalitats de reutilització d’aigües, té com a fi principal la reducció considerable dels microorganismes patògens, a més de l’eliminació de males olors o altres substàncies que poguessin tenir un efecte negatiu en la pràctica de la seva utilització. No seria la mateixa reutilització de cara a un us agrícola que per a un ús de higiene corporal.

Per aconseguir aquesta aigua tan neta es necessita un procés de filtració exhaustiu. Per a això utilitzen un tractament de MBR, un tractament de filtració per biomembranas que aspiren l’aigua. El procés consisteix que l’aigua és aspirada per petits tubs que disposen d’unes membranes que tenen porus molt fins i permeten netejar l’aigua de tota la matèria orgànica nociva. Posteriorment, a aquesta aigua se li aplica un tractament de desafecció per després bombar-ho aigües a dalt del delta del Llobregat on s’incorpora a un sistema de corredisses naturals que permeten el reg dels camps agrícoles. Jordi Molist, Director de l’Àrea de proveïment d’aigua del ACA, ha assegurat a La Vanguardia que la qualitat d’aquesta aigua és gairebé igual al de l’aigua potable.

Catalunya va reutilitzar durant el 2016 un total de 30,5 hm3 d’aigua regenerada, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest cabal suposa un increment de prop del 4% respecte al 2015.

Dels 30,5 hm3 empleats, 19,1 (62%) s’han destinat a usos ambientals; 5,2 (17%) a usos recreatius; 2 (6%) per a usos agrícoles; 3,9 (13%) per a usos industrials; i 0,3 (2%) per a usos municipals.

El màxim volum d’aigua regenerada es va aconseguir en els anys 2007 i 2008, coincidint amb la greu sequera que va afectar a tot el país i que va comportar un alt volum d’aigua regenerada per a usos ambientals i agrícoles.