Agricultura convencional?

Avui tractarem un debat molt obert dins del sector agrícola, en el qual cadascú elegeix quin tipus d’agricultura fer, sempre tenint en compte els aspectes positius i negatius. Per això ho analitzem breument en la noticia d’avui.

Totes les activitats humanes tenen un impacte ambiental i l’agricultura, sigui ecològica o convencional, no és cap excepció. L’agricultura representa la principal amenaça per a la biodiversitat, com a conseqüència de la destrucció directa d’àrees naturals. Els llocs més fèrtils i rics en biodiversitat són els primers que es desforesten i condicionen per ser cultivats. La destrucció dels boscos tropicals, que tant ens preocupa en l’actualitat, no és sinó l’extensió a altres regions del procés de desforestació amb fins agrícoles que ja va passar en segles passats a les regions més poblades del planeta. L’exemple més extrem el tenim en els boscos de Malàisia i Indonèsia, on es tala l’equivalent a 300 camps de futbol per hora per plantar el palmell Elaeis guineensis i extreure el controvertit oli de palma.

Els estudis disponibles indiquen que l’agricultura ecològica afavoreix la conservació de la biodiversitat, encara que aquest efecte es manifesta sobretot en grans extensions agrícoles, i no és tan visible en paisatges més diversos o que incloguin petites àrees d’hàbitat natural. L’origen d’aquest benefici resideix en un conjunt de bones pràctiques (com el menor ús de pesticides químics i fertilitzants inorgànics o la preservació d’hàbitats no cultivats) que són típiques, encara que no exclusives, de l’agricultura ecològica.

Un altre avantatge generalment atribuïda als productes d’agricultura ecològica és el seu millor sabor, textura i valor nutricional. No obstant això, els treballs científics disponibles fins a la data mostren que no hi ha cap avantatge nutricional en els aliments ecològics i que no sempre saben millor que els convencionals. Altres estudis conclouen que els vegetals ecològics tenen majors concentracions d’antioxidants, carotens i flavonoides. Per desgràcia, els beneficis d’aquestes substàncies són si més controvertits. La seva bona fama es va basar sobretot en alguns estudis que, en els anys 90, van associar el seu consum amb la prevenció del càncer i les malalties cardiovasculars. Des de llavors, s’han multiplicat els estudis que demostren la seva escassa influència en aquesta prevenció, la seva ineficiència per millorar la fertilitat, i fins i tot el seu potencial per danyar la nostra salut quan són ingerits en quantitats elevades.

Però el problema principal de l’agricultura ecològica és que, en realitat, no sempre és tot el ecològica que podria semblar. Perquè un producte porti el segell de “ecològic” ha de complir amb una normativa que regula les condicions en què aquest aliment va ser produït. Encara que el primer que ens ve al cap en pensar en agricultura ecològica és que és “lliure de químics”, el Reglament europeu (i, per tant, la normativa espanyola que el desenvolupa i aplica) permet l’ús de “Altres substàncies utilitzades tradicionalment en l’agricultura ecològica “. El criteri per definir quines substàncies químiques són prou “naturals” per ser utilitzades és poc clar i sembla estar basat en tenir un origen vegetal o en tractar-se de productes químics poc processats. El resultat és que molts productes químics usats amb normalitat en agricultura “ecològica” són bastant més tòxics que els pesticides convencionals.

En lloc d’atiar el debat entre l’agricultura ecològica i la convencional, el medi ambient i la nostra salut sortirien molt beneficiats si concentressim els nostres esforços en promoure la producció integrada, a revisar i reduir l’ús de químics tant en l’agricultura ecològica com a la convencional , ia garantir que les dues utilitzin criteris ambientals i científics molt més rigorosos.