Catalunya lider en conreus ecològics

Catalunya ha triplicat la superfície i el nombre d’operadors ecològics en els últims 10 anys. Els principals responsables d’aquest procés a llarg termini, han sigut tant la Generalitat de Catalunya com la DARP. L’Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològiques, publicat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en què es donen les últimes dades disponibles sobre la producció agroalimentària ecològica a Catalunya i s’analitza la seva evolució, des de l’any 2000, respecte la producció total agroalimentària catalana i respecte la producció ecològica del conjunt de l’Estat i la Unió Europea.

Andalucia_tiene_mas_de_800.000_hectareas_de_agricultura_ecologica-624x416

La Generalitat, capdevantera

El govern català pot presumir de ser un dels governs de l’Estat i d’Europa que més han inveritit en aquest tipus d’agricultura, sent un dels referents en aquest aspecte. És una de les maneres de produir els productes agrícoles sense provocar la contaminació conseqüent que es provoca en molts casos.

A Catalunya, els conreus ecològics majoritaris són la trilogia mediterrània, és a dir, la vinya, l’ olivera  i els cereals i lleguminoses per a gra. D’entre aquest tres, destaca però el sector de la viticultura, ja que gran part de la vinya de Catalunya és ecològica. Les pastures  i el bosc ocupen una part important de la superfície ecològica de Catalunya.

Una opció cada vegada més viable

Això ha significat que molts agricultors hagin optat per conrear amb aquest tipus d’agricultura, amb la qual cosa sembla que lluny d’estancar-se segueixi progressant durant aquests anys, que lògicament els resultats han dit que en aquests deu anys s’ha apostat bé per l’agricultura ecològica.

A més cal dir que la Generalitat ha rebut alguns premis i reconeixements externs per aquest tipus de producció, que sens dubte és digne d’admirar en aquests temps en què la contaminació i l’utilització inoportuna de l’aigua i altres materials de primera necessitat, s’estan sobreutilitzan.

Catalunya representa un alt percentatge a nivell estatal, on més del 70% dels agricultors han utilitzat algun cop tècniques agrícoles ecològiques. Esperem doncs que aquesta iniciativa segueixi sent tant existosa com fins ara, i que d’aquí uns anys tingui el mateix o millor èxit que fins ara.