El Departament d’Agricultura de Catalunya pagarà aquest juliol les ajudes d’agricultura i ramaderia ecològica de la campanya 2016

El Departament d’Agricultura de Catalunya ha iniciat el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Catalunya pagarà al juliol les ajudes als agricultors i ramaders ecològics catalans
El DARP ha iniciat les mides previstes per una major sostenibilitat de la natura

Amb el propòsit d’incentivar la producció ecològica i respondre en relació a la creixent demanda exigida pel públic, s’han iniciat aquestes ajudes als qui fassin servir les pràctiques agrícoles amb un gran respecte pel medi ambient a Catalunya.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Catalunya, DARP,  pagarà al juliol les ajudes als agricultors i ramaders ecològics catalans. Aquest pla es diu Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya Pdr.cat202.

Aquestes ajudes s’han dut a terme gràcies al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), de la Generalitat de Catalunya i també amb fons del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi ambient.

Aquestes ajudes compensen el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, per a l’agricultura ecològica, l’operació té en compte els costos addicionals en la fertilització, la utilització de material vegetal certificat i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. Per a la ramaderia ecològica, té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal i la inclusió de farratges ecològics, entre uns altres.

L’objectiu d’aquesta operació és compensar les despeses i costos associats a les pràctiques respectuoses amb el medi ambient, com els costos de fertilització, la utilització de material vegetal certificat, l’increment de mà d’obra, la millora d’instal·lacions i els farratges ecològics, entre molts altres.

Amb aquestes i altres mesures, el DARP aquesta complint amb els compromisos que ha assumit amb els agricultors i ramaders.

El Pdr.cat2020 ha aconseguit el 14,33% d’execució amb un import global de 116,18 milions d’euros, el qual ha servit per millorar l’agricultura i ramaderia catalana, conjuntament amb l’estil de vida dels catalans.

En la reunió del passat 28 de juny a Barcelona el Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 – 2020 va valorar molt positivament les xifres del 2016, i espera millors resultats de cara a 2017.

La reunió del comitè de Seguiment de el Pdr.cat2020 ha comptat amb l’assistència de representants de la Comissió Europea, del Ministeri d’Agricultura i del Fons Europeu de Garantia Agrària, així com diferents representants del Departament d’Agricultura, de la Direcció general de Joventut, del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, i del Departament de Territori i Sostenibilitat. També hi ha participar la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Consell Nacional de Dones de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, i el Consorci Forestal de Catalunya, entre altres.

FONT: gencat.cat