Increment del preu de l’ oli d’ oliva

L’ oli d’ oliva, aquest producte estrella del qual es sent parlar molt últimament, és un producte de gran qualitat i per tant, el seu preu té que ser d’ un valor mínim, el qual, darrerament s’ està qüestionant molt, ja que es diu que els preus d’ origen han augmentat considerablement, però realment no es així, sinó que els beneficis obtinguts s’ utilitzen majoritàriament per a cobrir els costos que suposa aquesta activitat primària.

Segons Poolred, una empresa que s’ encarrega de establir una classificació diària dels preus per quilo, el preu en origen si que ha sofert un petit canvi, actualment el preu per quilo de mitjana es de 3’77 euros per quilo de mitjana, en front als 3,15 €/Kg. (dades de fa un any).

S’ ha de saber que actualment el preu per litre de oli d’ oliva verge extra es de 3,70 €/litre, el qual és molt semblant al de la campanya anterior.

A través dels estudis de Unió de Pagesos, es sap que el preu que reben els agricultors catalans per la comercialització del seu producte en els darrers anys (2009-2015) ha estat de 0,32 €/Kg. i de 2,20 €/litre d’oli d’ oliva verge extra. Això suposa que pràcticament els costos de producció i explotació no son coberts, provocant que el sector estigués en una situació molt delicada apunt de sobrepassar el límit de la rendibilitat.

Fields, Olivier, Provence, Olives, Close Up

Aquest augment del 20% en el preu de l’ oli d’ oliva verge extra es deu a diversos factors. Per començar, s’ ha de dir que el preu s’ ha disparat degut a que la producció mundial d’oli ha sofert una greu davallada i disminució de l’ activitat.

Les condicions meteorològiques també han estat de gran importància per a obstaculitzar la producció de les olives, les fortes sequeres als principals països productors van provocar aquesta petita crisi.

Segons el darrer informe de la Comissió Europea (CE), del febrer, estima que aquesta campanya la producció total mundial es tancarà amb 2.676.000 tones d’oli, un 20% inferior a la campanya 2015-2016. A la Unió Europea (UE) la producció serà d’1.850.000 tones, un 15% inferior a la campanya anterior.

Tot i això, Unió de Pagesos remarca que l’augment del preu en origen és realment moderat si es compara amb la manca de producció i  d’oferta d’oli al mercat. A més, cal insistir en que els preus pagats als productors espanyols es troben molt per sota dels preus que perceben els productors italians, que al mes de gener cobraven l’oli a 5,90 euros per quilo, un 64% més que els espanyols, que el rebien a 3,60 euros per quilo. El preu de l’oli pagat al productor espanyol es troba al nivell del preu pagat al grec o al tunisià, quan els costos de producció en aquests països és força inferior.

Font: Unió de Pagesos

rocio