El pressupost del Departament d’Agricultura creix un 13,6% i recupera recursos per al sector després de cinc anys de retallades.

Les principals partides van destinades al suport de la millora de les explotacions, la competitivitat del sector i la incorporació de joves

Garantir la sobirania alimentària del país, la gestió sostenible del medi, el relleu generacional i la cohesió territorial és l’objectiu d’aquest Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els pressupostos que presentem es plategen en aquesta línia”, ha manifestat avui la consellera Meritxell Serret, en la presentació del pressupost del Departament davant el Parlament. el pressupost d’Agricultura s’havia retallat un 47% entre el 2010 i el 2015, i que ara passa dels 267,7M€ el 2015 als 304M€ del pressupost presentat avui.

consellera de l'estat
Consellera de l’estat Meritxell Serret

Priorització de la competitivitat, sostenibilitat i relleu generacional

El pressupost previst per a mesures de suport a les explotacions agràries i per al desenvolupament rural ha estat un dels que més ha incrementat, en concret un 57,8%, als qual s’ha de sumar 270 M€ provinents de la Unió Europea.

S’han prioritzat les mesures de suport a la millora de les explotacions, la competitivitat i sostenibilitat del sector, la incorporació de joves i el suport a les zones amb limitacions naturals, en el marc del Contracte Global d’Explotació,  que incrementa un 27,8%”.

Pel que fa a les polítiques de desenvolupament rural, es destinen 10,3M€ als projecte i programes Leader, que promouen actuacions fonamentals per a la dinamització social i econòmica del territori. I quant a les inversions i modernització de regadius, la partida prevista és de 58,2M€.  

 Suport als sectors productors, a la transformació i la comercialització

Les actuacions de foment i suport a les produccions agroramaderes creix un 12,6%, amb un total de 10,3M€, que inclouen, entre d’altres, totes les actuacions destinades a garantir la sanitat agrària i ramadera, recerca, assessorament i línies de suport sectorial.

En aquest pressupost es preveu, per primera vegada, una partida d’1M€ específica per a actuacions i assessorament en el marc de l’estratègia integral de fertilització orgànica i gestió de les dejeccions ramaderes que impulsa el Departament d’Agricultura per a recuperar la qualitat de les aigües subterrànies i millorar el sòl fèrtil.

 

El pressupost destinat a les actuacions per millorar el funcionament de la cadena alimentària, de suport a les produccions de qualitat i proximitat, a la transformació i comercialització i a la internacionalització s’incrementa un 14,8%. En aquest capítol es destinen 61M€ a millorar la competitivitat de cooperatives, productors, grups de productors i indústries.

Impuls a la gestió forestal sostenible i reforç al Cos d’Agents Rurals

Una altra de les prioritats del Departament és la gestió sostenible del medi rural. Així, el pressupost del 2017 preveu 17,6M€ a la gestió forestal sostenible i a la prevenció d’incendis.

La consellera també ha anunciat que el pressupost contempla recursos per a les actuacions previstes en el Pla de control i prevenció de danys per sobrepoblació de fauna cinegètica aprovat pel Govern, que inclou la nova Llei de Caça i el Decret de comercialització de la carn de caça.

Compromís i recursos per a una pesca sostenible

 Pel que fa a la política pesquera i marítima, el pressupost és de més de 6M€ per atendre totes les actuacions al voltant de la governança pesquera del país i els plans de millora de la competitivitat de la flota pesquera i de la comercialització de la producció.

 

Font: Generalitat de Catalunya

 

 

rocio