Les xarxes de regadiu de Catalunya es modernitzen

Xarxes de RegadiuDepartament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya impulsarà la millora i la modernització de les xarxes de regadius de les comunitats de regants.

Amb aquests nous ajuts es pretén fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants. Entre les modalitats, s’hi troben:

  • la modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.
  • les obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua.

Projectes:

Les subvencions poden arribar fins a 1.000.000 €, i es té previst realitzar obres de modernització integral de les xarxes. Es durà a terme principalment:

  • La construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
  • Els sistemes d’automatització i control del consum.
  • Les instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
  • La implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
  • Els embassaments i basses de regulació.

Per la part del DARP es fa una valoració molt positiva dels efectes de la incentivació de l’estalvi d’aigua de reg. És important implantar xarxes de canonades a pressió o fer obres de millora de les xarxes de regadiu  ja existents.

 

Voleu sol·licitar els ajuts?

 

Xarxes de Regadiu

 

Si vols més notícies similars clica aquí.

I no oblidis seguir-nos a Facebook i Instagram.

fira-apat