S’inicia un programa de responsabilitat social per a millorar un bosc de Sant Llorenç de Savall

Es tracta d’un bosc propietat de la Generalitat de Catalunya, “El Dalmau”, situat a Sant Llorenç de Savall (Vallès Occidental), dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, juntament amb l’empresa privada European Telemedicine Clinic, SL (TMC) han signat un conveni de col·laboració per iniciar un programa de responsabilitat social corporativa per a millorar el bosc.

Aquesta fórmula, tot i ser innovadora a Catalunya, està molt estesa per Europa, i permet a les empreses desenvolupar polítiques que produeixen beneficis socials. Cada cop més, les empreses busquen diferenciar-se dins dels seus àmbits i per això estableixen compromisos de responsabilitat social corporativa que repercuteixin de forma indirecta en els seus comptes de resultats

TMC és una empresa especialitzada en l’estudi i la interpretació de ressonàncies magnètiques integrada per més de 200 radiòlegs, una xarxa de més de 120 hospitals a Europa i seus a Barcelona i Sydney. Molts dels seus treballadors viatgen a diferents ciutats del món utilitzant el transport aeri. L’empresa, conscient de la producció de CO2 que ocasionen els trasllats, va proposar a la Generalitat de Catalunya a través del DARP, organitzar un programa de responsabilitat social empresarial per mitigar i compensar tant com fos possible la part d’emissions de gasos hivernacle derivats de la seva activitat.

efce150c-f6da-4879-87fd-35534ce09860

El bosc, a més de fusta, llenya o lleure, també ofereix una vessant immaterial o intangible de primer ordre en el marc de l’establiment d’un programa de responsabilitat social corporativa. La gestió forestal es focalitza i orienta cap a una millor presa de consciència tant dels treballadors de TMC com de la mateixa corporació, amb la inversió de recursos econòmics propis en benefici de la conservació d’aquest bosc.

Els treballs forestals es porten a terme a través d’una empresa de serveis forestals per a joves i integració social, aconseguint així multiplicar per dos l’acció empresarial de responsabilitat social corporativa. Les zones forestals sobre les quals actuen augmenten la qualitat de l’arbrat i la seva resiliència davant l’impacte dels incendis. Aquests treballs aconsegueixen també reduir el risc d’incendi, evitant així l’alliberament d’unes 80 tones de CO2/ha que es produirien a la zona en cas de foc forestal en el procés de combustió.

El conveni signat té una durada de 4 anys, prorrogables fins a un màxim de 8. Aquest és un nou model de col·laboració entre empreses privades i la Generalitat de Catalunya, que podria replicar-se en altres casos per compensar els efectes ambientals d’algunes activitats sobre el medi natural.

 

fira-apat